Najczęstsze pytania

 1. Czy usługi wykonywane przez hospicjum są płatne?
  Hospicjum „KOLORY” świadczy usługi bezpłatne. Naszą podstawową działalność prowadzimy w oparciu o fundusze pozyskane z NFZ, od Darczyńców, z miasta Leszna i gmin ościennych, z projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz dzięki środkom pozyskanym z 1% podatku . W ramach tej działalności wszystkie usługi wykonywane przez personel hospicjum oraz udostępnienie sprzętu medycznego dla chorego i jego opiekuna są bezpłatne. Dowiedz się więcej, o tym jak działamy, TU.

 2. Na czym polega opieka zespołu hospicjum domowego?
  Prowadzenie efektywnej i bezpiecznej opieki nad ciężko chorym pacjentem w domu, wymaga pełnego zaangażowania zarówno personelu medycznego jak i opiekunów pacjenta. Zespół hospicjum, w którego skład wchodzi lekarz, pielęgniarka, rehabilitant oraz psycholog, pomaga stworzyć optymalne warunki do profesjonalnej i bezpiecznej opieki nad chorym, prowadzonej w domu. Lekarz w czasie wizyt domowych rozpoznaje problemy chorego oraz jego opiekunów, zaleca schemat leczenia. Wizyty w domu pacjenta odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie. Ich konkretne terminy są indywidualnie uzgadniane w zależności od stanu chorego. Opieka pielęgniarska prowadzona jest w oparciu o zalecenia lekarza prowadzącego i potrzeby chorego zdiagnozowane w trakcie wizyt, w domu pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywane są systematycznie – przynajmniej dwa razy w tygodniu. Konsultacje psychologa i rehabilitanta zleca lekarz prowadzący, w zależności od potrzeb chorego i opiekunów. Pacjent oraz jego opiekunowie będąc pod opieką zespołu hospicjum, mają stały kontakt telefoniczny z lekarzem i pielęgniarką.

 3. Czy poradzę sobie z opieką i codzienną pielęgnacją bliskiej mi osoby?
  Tak. Zespół Hospicjum „KOLORY” dba o odpowiednią edukację rodzin i opiekunów pacjenta, by mieli pewność, że prawidłowo opiekują się chorym. Koncepcja hospicjum domowego opiera się na nie tylko na wykonywaniu określonych czynności medycznych, ale także, a może przede wszystkim, na edukacji z zakresu właściwej pielęgnacji, żywienia, wsparcia emocjonalnego itp. Przekazywana wiedza daje bliskim pacjenta możliwość prowadzenia umiejętnej opieki w domu, a choremu większe poczucie bezpieczeństwa.

 4. Umowa Firmy z Hospicjum Domowym “KOLORY” o przekazywanie stałej darowizny – dlaczego zależy nam, aby ją podpisać?
  Aby zapewnić ciągłość fachowej opieki nad chorym, hospicjum musi zgromadzić środki finansowe na przynajmniej rok opieki. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której hospicjum byłoby zmuszone odmówić opieki, z powodu braku ciągłości finansowej. Dlatego umowa z Darczyńcami jest dla nas tak ważna. W oparciu o zadeklarowane w umowie wpłaty, możemy zaplanować przyjęcia kolejnych chorych i otaczać ich opieką bez ryzyka jej przerwania. To nasza odpowiedzialność za chorych. Będziemy Ci wdzięczni, jeśli podejmiesz ją wspólnie z nami. Wzór umowy darowizny – możesz obejrzeć tutaj.

 5. Na co przeznaczane są pieniądze z wpłat?
  Miesięczny koszt opieki nad jednym chorym jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta i wynosi około 2000 zł. Nawet wpłaty 100 czy 200 zł miesięcznie, ale przekazywane cyklicznie są bardzo cenne dla działalności hospicjum domowego. W opiece nad pacjentem, poza profesjonalną opieką, bardzo ważna jest ciągłość świadczeń. Podejmując się opieki, zostajemy z chorym i jego opiekunami tak długo, jak tego potrzebują. Dlatego tak bardzo nam zależy na pozyskaniu stałych darowizn. Nasi Darczyńcy, rozumiejąc tą wspólną odpowiedzialność, najczęściej podpisują umowę (Wzór umowy darowizny – możesz obejrzeć tutaj). z hospicjum i dokonują comiesięcznych wpłat na konto hospicjum. Wpłaty jednorazowe wydawane są na zakup sprzętu medycznego, takiego jak: koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne oraz pokrywanie pozostałych kosztów: polis ubezpieczeniowych czy innych opłat administracyjnych.

 6. Czy wpłaty jednorazowe wymagają podpisania umowy z Hospicjum?
  Wpłaty jednorazowe takiej umowy nie wymagają, ale jeśli jako Darczyńca chcesz ją podpisać, wówczas przygotujemy stosowny dokument.

 7. Czy darowiznę mogę odliczyć od podatku?
  Stowarzyszenie „KOLORY” realizuje cele społeczne wskazane w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są one wpisane w nasz statut. Przekazanie nam darowizny uprawnia Cię do odliczenia jej od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych mogą odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie odliczą darowizny. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) darowiznę można odliczyć od przychodu. Aby udokumentować darowiznę potrzebne jest potwierdzenie przelewu na konto Stowarzyszenia. W tytule najlepiej jest wpisać: „darowizna dla Stowarzyszenia KOLORY na cele statutowe”.

 8. Czy mogę przeznaczyć moją wpłatę na konkretną rzecz?
  Oczywiście, jeśli tylko ta rzecz jest tym, czego potrzebuje zespół hospicjum w opiece nad pacjentem. Wszystkie pozyskane fundusze wydajemy bardzo racjonalnie. Planowane zakupy sprzętu medycznego są starannie przygotowywane i uzależnione od potrzeb naszych podopiecznych.