Nowy model opieki Hospicjum Domowego KOLORY na terenach wiejskich

Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w partnerstwie:
1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku,

2. Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie,

3. Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.

Nowy model opieki Hospicjum Domowego „KOLORY” na terenach wiejskich

Celem grantu jest objęcie opieką zespołu hospicjum domowego 12 osób dorosłych chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, zamieszkujące tereny wiejskie gmin: Święciechowa, Lipno, Włoszakowice, Osieczna oraz Rydzyna.

Planowane efekty:

  • większa dostępność wsparcia dla terminalnie chorych mieszkających na terenach wiejskich powiatu leszczyńskiego;
  • większa elastyczność opieki nad chorymi poprzez wprowadzenie indywidualizacji świadczonych usług;
  • szerszy zakres opieki nad chorymi poprzez włączenie opiekunki medycznej do zespołu hospicjum domowego;
  • włączenie społeczności lokalnej w pomoc odbiorcom ostatecznym innowacji;
  • włączenie instytucji/organizacji lokalnych w pomoc odbiorcom ostatecznym innowacji.

Termin realizacji: 01.08.2022 r. – 30.07.2023 r.

Wartość grantu /wkład Funduszy Europejskich: 100.000,00 zł

Informacje i zgłoszenia pod nr telefonu: 530 426 418

Kwalifikacja odbiorców innowacji odbywa się na podstawie skierowania do opieki hospicjum domowego lub pisemnej informacji lekarza stwierdzającej, że pacjent wymaga opieki w warunkach domowych. Informacje takie mogą wydawać lekarze POZ, którzy opiekują się danym pacjentem, poradnie specjalistyczne lub oddziały szpitalne.

Opieką w ramach grantu objęte są osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe. Są to osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie:

  • które nie otrzymały w odpowiednim okresie refundowanego świadczenia z NFZ, ze względu na słabą dostępność usług hospicjum domowego w regionie, a ich stan wymaga pomocy;
  • którym nie można w inny sposób zapewnić opieki podczas choroby za względu na brak kwalifikacji do świadczeń hospicjum domowego (zgodnie z katalogiem schorzeń NFZ), a ich stan wymaga pomocy;
  • których stan zdrowia wymaga opieki lekarza oraz pielęgniarki lub psychologa lub fizjoterapeuty lub pomocy opiekunki, ale jest na tyle stabilny, że nie muszą korzystać z pełnej opieki zespołu hospicjum domowego – indywidualnie dobierany plan leczenia oraz odpowiednie wizyty specjalistów.

Odbiorcami zadania są również członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów.

Dokumenty do pobrania: