Pomagaj z nami…

Realizowanie naszego celu, by każdy potrzebujący w Lesznie i okolicy mógł otrzymać pomoc Hospicjum, opiera się na wielu ramionach pomocnych Ludzi, Firm i Instytucji. Jeśli będąc tu masz myśl, że też możesz nam pomóc oferując dla Hospicjum swój czas i energię, ogromnie się cieszymy! Zobacz, co możemy Ci zaproponować.

1. Wolontariat akcyjny i działalność w ramach Stowarzyszenia “KOLORY”.

Zostań członkiem Stowarzyszenia “KOLORY” i działaj z nami na rzecz Hospicjum!


Potrzebujemy Twojej energii, bo spraw wokół hospicjum jest coraz więcej. Co miesiąc spotykamy się na zebraniach Stowarzyszenia.

  • Wymieniamy się pomysłami, co można jeszcze zrobić, aby szerzyć ideę hospicjum domowego i lokalną odpowiedzialność społeczną, ustalamy strategie jak pozyskiwać darczyńców oraz osoby zaangażowane we wspieranie Hospicjum.
  • Organizujemy i realizujemy zbiórki publiczne dla Hospicjum “KOLORY”.
  • Wymyślamy pomysły na kampanię 1,5% i realizujemy ją od strony techniczno-logistycznej.
  • W okolicach Świąt organizujemy i realizujemy akcje prezentowe dla pacjentów Hospicjum.
  • Omawiamy sprawy marketingowo-wizerunkowe i rozdzielamy zadania w zależności od tego, kto czego może się podjąć i w jakim wymiarze.
  • Nasza praca oparta jest o wkład każdego z nas w takim wymiarze, w jakim dana osoba może się zaangażować. Dążymy jednak do tego, aby w Stowarzyszeniu byli ludzie, którzy nie tylko płacą składki, ale też realnie dają nieco swojej energii, żeby Hospicjum mogło dalej istnieć, rozwijać się i pomagać potrzebującym.

2. Wolontariat medyczny – w kontakcie z pacjentem


Aby zostać wolontariuszem medycznym potrzebne są nie tylko Twoje chęci i zaangażowanie, ale także odbycie specjalistycznego kursu przygotowawczego do tej ważnej roli.
Sytuacja związana z Covidem zahamowała nasze działania, związane z ustanowieniem wolontariatu medycznego przy Hospicjum “KOLORY”. Jednak gdy tylko sytuacja się unormuje, mamy w planach organizację kursu dla przyszłych Wolontariuszy.


Dlatego, jeśli widzisz siebie blisko chorej osoby, oferując jej wsparcie w zakresie:
pomocy w pielęgnacji, spożywania posiłków, wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, dostarczania zakupów, odbywania spacerów ale także dzielenia się swoją obecnością, kontaktem w rozmowie, czytaniu książek, czy pod prostu – w ciszy, wypełnij i wyślij poniższy formularz. Odezwiemy się do Ciebie, gdy tylko zaplanujemy terminy szkoleń.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „KOLORY” z siedzibą w Lesznie, z adresem przy ul. Zamenhofa 48 (64-100 Leszno), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000348075, dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 6972272203 (dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iod@hospicjum-kolory.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z usług Serwisu, ewentualnego zawarcia i realizacji porozumienia o wolontariacie, prowadzenia korespondencji, w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych, sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody – na zasadach określonych w RODO. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności.