Projekty

logo Funduszy Europejskich, Samorządu Wielkopolskiego, Unii Europejskiej

W 2021 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców Leszna” (czas realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2021) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 01.10.2021 – 29.12.2021) od Urzędu Gminy Święciechowa;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców gminy Lipno” (czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021) od Urzędu Gminy Lipno;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego” (czas realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2021) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Od lipca 2020 roku Stowarzyszenie „KOLORY” realizuje jako partner projekt pod nazwą „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020). W ramach projektu oferuje usługi hospicjum domowego działającego na terenie Miasta Leszna.

W 2020 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Opieka zespołu Hospicjum Domowego „KOLORY” nad pacjentami z Leszna.” (czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 15.02.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Gminy Święciechowa;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Lipno” (czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Gminy Lipno;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Osieczna” (czas realizacji: 01.08.2020 – 30.10.2020) od Urzędu Gminy Osieczna.

• „Wsparcie Hospicjum Domowego KOLORY dla terminalnie chorych mieszkańców Leszna i okolic ” (czas realizacji: 01.06.2020 – 30.11.2020) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W 2019 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Program domowej opieki paliatywno-hospicyjnej nad pacjentami przewlekle chorymi i ich opiekunami.” (czas realizacji: 02.01.2019 – 31.12.2019) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Konsultacje paliatywo-hospicyjne dla mieszkańców Leszna i okolic” (czas realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 28.10.2019 – 31.12.2019) od Urzędu Gminy Święciechowa.

W 2018 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadań publicznych w ramach projektów:

• „Program wsparcia osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i ich opiekunów przez hospicjum domowe.” (czas realizacji: 04.01.2018 – 30.06.2018) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Program opieki hospicjum domowego nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi i ich opiekunami.” (czas realizacji: 10.07.2018 – 31.12.2018) od Urzędu Miasta Leszna.

W 2017 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadań publicznych w ramach projektów:

• „Pielęgnacyjne i psychoedukacyjne aspekty opieki nad pacjentem w terminalnej fazie choroby nowotworowej w hospicjum domowym na terenie Leszna.” (czas realizacji: 01.05.2017 – 31.12.2017) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Wspieranie działań na rzecz osób wymagających codziennej opieki hospicyjnej i paliatywnej.” (czas realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2017) od Urzędu Miasta Leszna.