Projekty

Od 01.09.2022 roku do 31.12.2023 roku realizujemy projekt pt. „Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada poprawę sytuacji niskiej dostępność usług paliatywo-hospicyjnych na terenie miasta Leszna oraz gmin powiatu leszczyńskiego.

Osoby terminalnie chore, niesamodzielne i ich opiekunowie, którym nie można w inny sposób zapewnić opieki podczas choroby za względu na słabą dostępność usług paliatywno-hospicyjnych uzyskają wsparcie w postaci konsultacyjnych wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz wsparcia materialnego w postaci pakietów pomocowych.

Od 01.04.2023 roku do 31.12.2023 roku realizujemy projekt pt. „KOLORY w życiu pacjentów z gminy Święciechowa” współfinansowany ze środków Gminy Święciechowa.

Projekt zakłada zapewnienie opieki przez interdyscyplinarny zespół Hospicjum Domowego KOLORY nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe i nieuleczalne choroby śmiertelne i ich rodzinami, mieszkającymi na terenie gminy Święciechowa

Projektem objęte są osoby paliatywnie chore, niesamodzielne, wymagające codziennej opieki oraz ich rodziny i opiekunowie mieszkający na terenie gminy Święciechowa.

W ramach projektu zespół Hospicjum Domowego KOLORY obejmuje opieką jednoczasową chorego przez 200 dni.

Plakat

Od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku realizujemy projekt pt. „KOLORY w życiu pacjentów z gminy Lipno” współfinansowany ze środków Gminy Lipno.

Projekt zakłada zapewnienie opieki przez interdyscyplinarny zespół Hospicjum Domowego KOLORY nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe i nieuleczalne choroby śmiertelne i ich rodzinami, mieszkającymi na terenie gminy Lipno

Projektem objęte są osoby paliatywnie chore, niesamodzielne, wymagające codziennej opieki oraz ich rodziny i opiekunowie mieszkający na terenie gminy Lipno.

W ramach projektu zespół Hospicjum Domowego KOLORY obejmuje opieką jednoczasową 1 chorego przez 75 dni.

Plakat

Od 01.08.2022 roku do 30.07.2023 roku realizujemy grant pt. „Nowy model opieki Hospicjum Domowego KOLORY na terenach wiejskich”.

Celem grantu jest objęcie opieką zespołu hospicjum domowego 12 osób dorosłych chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, zamieszkujące tereny wiejskie gmin: Święciechowa, Lipno, Włoszakowice, Osieczna oraz Rydzyna.

Plakat

Szczegółowe informacje

Od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku realizujemy projekt pt. „Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Leszna” współfinansowany ze środków Miasta Leszna.

Celem projektu jest zapewnienie opieki nad osobami paliatywnie chorymi i ich rodzinami, poprzez pomoc w utrzymaniu stabilnej sytuacji życiowej oraz poprawę sytuacji niskiej dostępności usług paliatywo-hospicyjnych na terenie miasta Leszna.

Projektem objęte są osoby przewlekle somatycznie chore na chorobę nowotworową i ich rodziny, którzy mieszkają na terenie miasta Leszna.

W ramach projektu zespół Hospicjum Domowego KOLORY obejmuje opieką jednoczasową średnio 3 chorych, wykona 15 indywidualnych konsultacji lekarskich oraz 14 indywidualnych konsultacji pielęgniarskich.

Od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku realizujemy projekt pt. „Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Gminy Lipno” współfinansowany ze środków Gminy Lipno.

Projekt zakłada zapewnienie opieki przez interdyscyplinarny zespół Hospicjum Domowego KOLORY nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe i nieuleczalne choroby śmiertelne i ich rodzinami, mieszkającymi na terenie gminy Lipno

Projektem objęte są osoby paliatywnie chore, niesamodzielne, wymagające codziennej opieki oraz ich rodziny i opiekunowie mieszkający na terenie gminy Lipno.

W ramach projektu zespół Hospicjum Domowego KOLORY obejmuje opieką jednoczasową 1 chorego przez 40 dni.

Plakat

Od 01.04.2022 roku do 31.12.2022 roku realizujemy projekt pt. „Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Gminy Święciechowa” współfinansowany ze środków Gminy Święciechowa.

Projekt zakłada zapewnienie opieki przez interdyscyplinarny zespół Hospicjum Domowego KOLORY nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe i nieuleczalne choroby śmiertelne i ich rodzinami, mieszkającymi na terenie gminy Święciechowa

Projektem objęte są osoby paliatywnie chore, niesamodzielne, wymagające codziennej opieki oraz ich rodziny i opiekunowie mieszkający na terenie gminy Święciechowa.

W ramach projektu zespół Hospicjum Domowego KOLORY obejmuje opieką jednoczasową 1 chorego przez 98 dni.

Plakat

W 2021 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców Leszna” (czas realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2021) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 01.10.2021 – 29.12.2021) od Urzędu Gminy Święciechowa;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców gminy Lipno” (czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021) od Urzędu Gminy Lipno;

• „Hospicjum Domowe KOLORY działa dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego” (czas realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2021) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Od lipca 2020 roku Stowarzyszenie “KOLORY” realizuje jako partner projekt pod nazwą „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020). W ramach projektu oferuje usługi hospicjum domowego działającego na terenie Miasta Leszna.

W 2020 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Opieka zespołu Hospicjum Domowego “KOLORY” nad pacjentami z Leszna.” (czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 15.02.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Gminy Święciechowa;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Lipno” (czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020) od Urzędu Gminy Lipno;

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Osieczna” (czas realizacji: 01.08.2020 – 30.10.2020) od Urzędu Gminy Osieczna.

• „Wsparcie Hospicjum Domowego KOLORY dla terminalnie chorych mieszkańców Leszna i okolic ” (czas realizacji: 01.06.2020 – 30.11.2020) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W 2019 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadania publicznego w ramach projektów:

• „Program domowej opieki paliatywno-hospicyjnej nad pacjentami przewlekle chorymi i ich opiekunami.” (czas realizacji: 02.01.2019 – 31.12.2019) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Konsultacje paliatywo-hospicyjne dla mieszkańców Leszna i okolic” (czas realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019) współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

• „Opieka paliatywo-hospicyjna dla mieszkańców gminy Święciechowa” (czas realizacji: 28.10.2019 – 31.12.2019) od Urzędu Gminy Święciechowa.

W 2018 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadań publicznych w ramach projektów:

• „Program wsparcia osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i ich opiekunów przez hospicjum domowe.” (czas realizacji: 04.01.2018 – 30.06.2018) od Urzędu Miasta Leszna;

• „Program opieki hospicjum domowego nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi i ich opiekunami.” (czas realizacji: 10.07.2018 – 31.12.2018) od Urzędu Miasta Leszna.

W 2017 roku uzyskaliśmy fundusze na realizację zadań publicznych w ramach projektów:

• “Pielęgnacyjne i psychoedukacyjne aspekty opieki nad pacjentem w terminalnej fazie choroby nowotworowej w hospicjum domowym na terenie Leszna.” (czas realizacji: 01.05.2017 – 31.12.2017) od Urzędu Miasta Leszna;

• “Wspieranie działań na rzecz osób wymagających codziennej opieki hospicyjnej i paliatywnej.” (czas realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2017) od Urzędu Miasta Leszna.